Nhà ga T2 - Nội Bài

Nhà ga T2 - Nội Bài

Hạng mục: Cung cấp giàn giáo H

Sapo Support / 0 Bình luận / 31/07/2021

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Gói Thầu:  : Hệ thống cầu cảng Jetty (Package F) Tổng Thầu: Posco E&C (Hàn Quốc) Hạng mục: Cung cấp giàn giáo BS 1139

Sapo Support / 0 Bình luận / 31/07/2021

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Gói Thầu: Hạng mục phụ trợ H&I-1 (BOC-1) Tổng thầu: Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Tân Phước Thịnh Hạng mục: Cung cấp giàn giáo BS 1139

Sapo Support / 0 Bình luận / 31/07/2021

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Gói Thầu: : HDPE (Linde làm nhà máy khí ASU)(Package B) Tổng Thầu: Samsung E&C (Hàn Quốc) + Linde (Đức) Nhà Thầu Phụ: CC1 Hạng mục: Cung cấp giàn giáo BS 1139

Sapo Support / 0 Bình luận / 31/07/2021

Hiển thị 5 tới 8 trong 10 (3 trang)

CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand