Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Gói thầu:  Tank Farm và hệ thống đường ống (Package A2)

Tổng thầu: Posco E&C (Hàn Quốc) + PVC MS (Việt):

Hạng mục: Cung cấp giàn giáo BS 1139

Sapo Support / 0 Bình luận / 31/ 07/ 2021

Viết bình luận

CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand