Chi nhánh

1. CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT - CHI NHÁNH VŨNG TÀU

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2. CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT - CN HÀ NỘI

Địa chỉ: Km 18, Quốc lộ 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội

CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand