Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Gói Thầu: Hạng mục phụ trợ H&I-1 (BOC-1)

Tổng thầu: Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Tân Phước Thịnh

Hạng mục: Cung cấp giàn giáo BS 1139

Sapo Support / 0 Bình luận / 31/ 07/ 2021

Viết bình luận

CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand