Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Gói thầu A: Nhà máy Olefins Tổng thầu: Technip (Malaysia) + TPSK (Hàn Quốc): Hạng mục: Cung cấp giàn giáo BS 1139

Sapo Support / 0 Bình luận / 31/07/2021

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Gói thầu A2 : Tank Farm (Package A2) Tổng thầu : Posco E&C (Hàn Quốc) + PVC MS (Việt) Hạng mục: Cung cấp giàn giáo BS 1139

Sapo Support / 0 Bình luận / 31/07/2021

Hiển thị 9 tới 12 trong 10 (3 trang)

CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand
CÔNG TY CP THÉP NAM THÀNH PHÁT brand